040-2193504

Arbeid

//adviespuntdiscriminatie.nl/wp-content/uploads/2016/05/arbeidsduur-normaal.svg

Arbeid

 

Nederland heeft een grootschalig stelsel aan wetten die mensen beschermen tegen ongelijke behandeling op het gebied van arbeid: de Nederlandse wetgeving biedt bescherming tegen directe of indirecte discriminatie.

In Nederland mag een werkgever géén onderscheid maken op één of meerdere van de volgende discriminatiegronden: geslacht, leeftijd, geloofs- of levensovertuiging, etnische afkomst, politieke gezindheid, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, beperking of chronische ziekte, arbeidsduur (parttime of fulltime dienstverband), type arbeidscontract (bepaalde of onbepaalde tijd) en nationaliteit. Dit mag niet op de werkvloer noch tijdens een sollicitatieprocedure.

Mensen die op de arbeidsmarkt gediscrimineerd worden, ondervinden daar vaak direct gevolgen van. Omdat zij ongelijk behandeld worden op grond van een kenmerk dat er niet toe doet. Vaak zijn dit groepskenmerken.

Ben jij in een situatie terechtgekomen waarin jij onheus bent bejegend op de werkvloer of ongelijk behandeld bent door een werkgever? Neem dan contact met ons op! Het Adviespunt Discriminatie kan je helpen en ondersteunen bij een eventuele klacht, bemiddeling of procedure in samenwerking met jou.