040-2193504

Beperking / Chronische aandoening

//adviespuntdiscriminatie.nl/wp-content/uploads/2016/05/handicap-normaal.svg

Beperking / Chronische aandoening

 

In Nederland zijn veel mensen met een beperking en/of een chronische aandoening. Onder ‘beperking’ verstaan we mensen met een lichamelijke-, auditieve- of visuele- beperking. Bij mensen met een verstandelijke-, psychische- of psychiatrische aandoening spreken we van een chronische aandoening.

Deze wet is sinds 2003 in Nederland aangenomen en heeft de afkorting WGBH/CZ gekregen.

Vaak wordt gesproken over de term ‘functiebeperking’. Hiermee wordt bedoeld dat het in eerste instantie gaat om mensen met een beperking of aandoening en dat het slechts om één kenmerk gaat.

Bij mensen met een visuele of auditieve beperking speelt toegankelijkheid (tot informatie) ook een rol.

Discriminatie op deze grond betekent dat er verschil wordt gemaakt tussen mensen met of zonder een beperking of chronische aandoening, bij bijvoorbeeld het zoeken naar- of hebben van werk, het volgen van onderwijs, huisvesting, openbaar vervoer etc.

De Participatiewet en ook andere wetten hebben betrekking op de wetgeving beperkingen en chronische aandoeningen. Immers moet iedereen die zich in Nederland bevindt toegang hebben tot alle openbare gelegenheden en publieke informatievoorziening.

Iedereen doet mee!

Wanneer je je ongelijk behandeld voelt kun je hierover een melding doen of klacht indienen bij het Adviespunt Discriminatie.

Heb je vragen over een situatie die jij of een van je naasten hebben meegemaakt dan kun je ook contact met ons opnemen. Wij voorzien je van het nodige advies over de wet en regelgeving en wat te doen in een soortgelijke situatie.