040-2193504

Geloof / levensbeschouwing

//adviespuntdiscriminatie.nl/wp-content/uploads/2016/05/geloof-normaal.svg

Geloof / Levensbeschouwing

Wanneer het gaat om ongelijke behandeling op grond van iemands religie of geloofsovertuigingen, hieronder valt ook het hebben van geen religie, dan is er sprake van discriminatie.

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) biedt bescherming aan uitingen van een godsdienstige of levensovertuiging.

In Nederland ben je vrij om te geloven wat je wilt. Het kan voorkomen dat deze wet in botsing komt met andere rechten. Zoals het recht op grond van sekse, geaardheid of het recht op vrije meningsuiting.

Als jij je gediscrimineerd voelt vanwege je geloofs- of levensovertuiging, dan kun je bij het Adviespunt Discriminatie terecht voor informatie en advies of voor het melden hiervan.

Wij staan je bij en bieden je de nodige hulp en ondersteuning. Hierbij kun je denken aan een bemiddelingsgesprek tussen jou en de tegenpartij en indien nodig kunnen er ook vervolgstappen worden gezet. Dit zal altijd in overleg met jou gaan.