040-2193504

Geslacht

//adviespuntdiscriminatie.nl/wp-content/uploads/2016/05/geslacht-normaal.svg

Geslacht

De Algemene Wet Gelijke Behandeling biedt bescherming tegen discriminatie op verschillende gronden, waaronder ook ‘geslacht’. De wet schrijft voor dat mannen en vrouwen, in een gelijke situatie, recht hebben op gelijke behandeling. Onder deze grond valt ook discriminatie tegen transgenders.

Het moet niet uitmaken of je nu man of vrouw bent, maar helaas gebeurt het nog regelmatig dat stereotyperingen over het man- en/of vrouw zijn leiden tot ongelijke behandeling.

Hieronder enkele voorbeelden:

  • Het arbeidscontract van een werkneemster wordt niet verlengd omdat zij zwanger is.
  • In een vacature wordt specifiek gevraagd naar een mannelijke of vrouwelijke werknemer.
  • Een werkneemster heeft een aanzienlijk lager salaris dan een mannelijke collega die hetzelfde werk verricht.
  • Seksuele intimidatie.
  • Een plek waar hetzij vrouwen gratis toegang hebben of hetzij mannen geen entree hoeven te betalen.

Heb je een vraag of wil je een situatie melden waarin je ongelijk bent behandeld? Neem dan contact met ons op. Wij geven je het nodige advies en ondersteuning.