040-2193504

Nationaliteit

//adviespuntdiscriminatie.nl/wp-content/uploads/2016/05/nationaliteit-normaal.svg

Nationaliteit

Voor deze grond geldt Artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Discriminatie is niet toegestaan. Het hebben van een status (verblijfsvergunning) valt ook onder de grond nationaliteit.

Als iemand gediscrimineerd wordt om zijn of haar huidskleur dan is er sprake van rassendiscriminatie. Discriminatie op grond van ras betekent dat je ongelijk behandeld wordt omdat je van een bepaalde bevolkingsgroep afstamt en een migratieachtergrond hebt.

Er zijn vele soorten situaties waarin je anders of onheus behandeld kunt worden vanwege je etniciteit.

Heb je het gevoel dat je ongelijk behandeld bent in een situatie omdat je een andere etnische achtergrond hebt? Neem dan contact met ons op!

Wij kunnen je helpen en ondersteunen in eventuele bemiddeling en bij een klachtenprocedure.